Bureau DWARS

D   W   A   R   S       D   E   N   K   E   N                   D   W  A    R   S       D   O   E   N

Bureau DWARS is er voor professionals en organisaties die lef hebben. Die durven in beweging te komen. Die de noodzaak zien van een wendbare en weerbare organisatie. Die niet alleen de fricties van vandaag oplost maar er op gericht zijn zich continue en structureel te verhouden tot de wereld om zich heen. Die in staat zijn duurzaam te innoveren.

Ervaart u de noodzaak om duurzaam te innoveren, wilt u dit waarmaken en bent u op zoek naar een manier om dit met succes te realiseren? Dan investeert u samen met Bureau DWARS in de innovatiekracht van u, uw medewerkers en organisatie. DWARS denken – DWARS doen!

Bureau DWARS gebruikt hier voor 3 strategieën:
1. D W A R S creëert nieuwe producten en diensten die een oplossing vormen voor dringende dilemma’s, fricties of ambities.
2. D W A R S versterkt de innovatiepotentie van u en uw medewerkers.
3. D W A R S borgt innovatie in uw organisatie door het realiseren van systeeminterventies.

D W A R S is sterk in waarnemen, signaleren van fricties, het bedenken van inventieve oplossingen. Onder de naam DWARSIDEE ontwwerpt D W A R S nieuwe concepten voor producten en diensten als antwoord op maatschappelijke dilemma’s.

Bureau D W A R S maakt deel uit van het FORTH innovation netwerk.

 
Meer weten? Zet de eerste dwarsstap en neem contact op met Yvonne Drissen M 06 10003182 of mail naar E info@bureaudwars.nl  Bezoekadres: De Hanenhof, Costerweg 1, 6702AH, Wageningen