Begrijpend kijken meer dan zien

spin

Waarnemen en waarderen vormen samen het begrip ‘begrijpend kijken‘. Wat zie ik aan gedrag bij de leerling en wat zegt dat mij? Is een leerling die met een stokje in een prullenbak aan het roeren en tikken is aan het klooien of aan het experimenteren met geluid? En als een leerling weinig laat zien op het gebied van bijvoorbeeld het onderzoekend vermogen, ligt dat dan aan de leerling of wordt binnen het onderwijs geen ruimte geboden voor onderzoekend gedrag? ‘Begrijpend kijken’ ontwikkel je in samenspraak met derden. Door wat je ziet en hoe je het waardeert te leggen naast dat van anderen creëer je met elkaar een norm met betrekking tot wat wenselijk is.

Super trots dat op basis van idee en concept Bureau DWARS, Cultuurmij Oost de Toolbox C-Zicht heeft gerealiseerd.  Een trainingstool die leerkrachten ondersteunt in het eigen maken van het uitdagen, waarnemen, waarderen en reflecteren op culturele competenties zoals creëeren, onderzoeken, reflecteren, presenteren, zelfstandig werken en samenwerken.  Onontbeerlijk om onderwijs in de 21ste eeuw inhoud te kunnen geven.

Om de leerkracht nog beter te kunnen ondersteunen bij het vergroten van de culturele opbrengst bij leerlingen is het leerlingontwikkel systeem Robinson gerealiseerd. Robinson daagt de leerling uit èn maakt voor hem, de leerkacht en eventueel derden zichtbaar welke stappen hij in zijn ontwikkeling zet. Robinson is gebaseerd op het door Bureu DWARS ontwikkelde competentie ontwikkel systeem, COS 

Om het compleet te maken is er de docentenscan waarbij leerkrachten zelf zicht en grip krijgen op hun eigen culturele competenties. Immers ‘practise what you preach’.

Geinteresseerd in creëeren van duurzame innovatie middels competentieontwikkeling? Neem dan contact op met Bureau DWARS.