dwarsidee

D   W   A   R   S       D   E   N   K   E   N                   D   W   A   R   S       D   O   E   N

D W A R S I D E E creëert oplossingen voor dilemma’s die er toe doen. Daarmee zet DWARS mens en organisatie in beweging en draagt bij aan het realiseren van duurzame innovatie. DWARS neemt zelf het initiatief tot het ontwerpen en realiseren van nieuwe concepten voor producten en diensten. Activiteiten die daar mee samenhangen zijn signaleren fricties, kansen verkennen, oplossingsrichtingen ontwerpen en creëren netwerken gericht op draagvlak, opdrachtgever, producteigenaar en financiering.

SAAMRAAM
Corvid 19 veroorzaakt veel leed door het afgesneden zijn van familie, vrienden. Om die pijn te verzachten is Saamraam bedacht. Om elkaar toch nog even te kunnen vasthouden  te steunen en huidhonger in coronatijd te beperken.
Saamraam is preventief te gebruiken door bijvoorbeeld mantelzorgers en zorginstellingen Maar ook geschikt om geliefden, huisgenoten in quarantaine even vast te houden of zelfs een spelletje mee te spelen.
De eerste exemplaren zijn klaar. Wil jij  één van de eerste zijn om Saamraam te gebruiken of meer weten neem dan rechtstreeks contact op met Bureau DWARS: info@bureaudwars.nl / 06 10003182. 
Saamraam is tot stand gekomen in samenwerking met Fablab Wageningen en Kunststofshop.nl.

VEGGIEGOTCHI Stel je constateert dat 250gr. groente en fruit eten per dag wordt aanbevolen door het Voedingscentrum maar dat vooral jongeren dit doorgaans bij lange na niet halen. Je weet dat informatie en educatie niet toereikend is dan bedenkt DWARSIDEE het concept veggiegotchi.

LUNCH WALK & TALK Stel je neemt waar dat mensen steeds ongezonder leven. Je leest dat de ongezonde levensstijl  van medewerkers zorgt voor een groter percentage ziekteverzuim. Je weet dat bewegen de gezondheid bevordert en dat mensen wel gezond willen leven maar ……. dan creëert DWARSIDEE de app lunch walk & talk.

WERKPLEKDELEN.NL Stel je ziet dat veel startende zelfstandige weinig en/of onregelmatige inkomsten hebben. Dat ze vaak vanuit huis werken maar de behoefte hebben om af en toe extern te kunnen werken. Om andere te ontmoeten en om voor het noodzakelijke ‘werkgevoel’. Dan ontwikkelt DWARSIDEE de site werkplekdelen.nl

COS Stel dat je ziet dat de samenleving door o.a. de toenemende technologie steeds dynamischer wordt. Dat kennis al bijna achterhaald is op het moment dat je er over beschikt. Dat wie je bent, kan en doet steeds belangrijker wordt. Dan ontwerpt DWARSIDEE een competentie ontwikkel systeem.

Geïnteresseerd in een DWARS concept of wilt u dat DWARSIDEE een concept voor u op maat creëert? Neem dan contact op met Bureau D W A R S. 
Mail info@bureaudwars.nl
Bel 06 10003182

Voor realisatie van nieuwe innovatieve concepten werkt D W A R S altijd samen met andere professionals. Huidige samenwerkings partners zijn o.a. SIGN, WeLLDesing, Keolis, Bright Alley, GBO makers, Studio Schoeren, Jongleren.bizz, Kunstloc Brabant