DWARS kijken

D W A R S biedt een andere kijk op de werkelijkheid. Daarmee worden nieuwe perspectieven gecreëerd en nieuwe inzichten gegenereerd.

fysica-optica-lichtleer-jonge-vrouw-oude-vrouw-optische-illusie Wat zie jij hier?
Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van een zogenaamde Gestalt switch. Om de twee figuren te kunnen waarnemen moet je in dit geval kunnen schakelen tussen voor- en achtergrond. Het kunnen switchen hier tussen is een oefening in meervoudig kijken: Je kunt naar hetzelfde object op meer dan één manier kijken. Dat meervoudig kijken levert je een bredere beeldvorming op die haar vruchten kan afwerpen bij het realiseren van innovatie. Je oordeel of besluit zoveel mogelijk uitstellen is van belang bij het realiseren van innovatie. Innoveren is immers een proces van divergeren en convergeren. Van schakelen tussen voor- en achtergrond. Meer weten over succesvol innoveren binnen organisaties? Lees De kunst van verandering‘ door Rob van Es.