licenses to learn

Licenses to Learn is een digitaal competentie ontwikkel systeem. Dit e-learning systeem daagt medewerkers middels gamefication uit om te werken aan zijn innovatieve skills. Het maakt deze ontwikkeling zichtbaar zodat medewerker, leidinggevende en/of collega’s  hier op kunnen reflecteren en met elkaar in gesprek kunnen gaan over verdere ontwikkeling. Licenses to Learn faciliteert de organisatie om innovatiekracht duurzaam te verankeren. Daarbij is Licenses to Learn een uitstekend HRM instrument om duurzame innovatie in de organisatie te borgen.

EXTRA U kunt D W A R S ook inzetten voor advies bij het ontwikkelen en implementeren van een organisatiespecifieke competentieset.

twitter cos