Bureau DWARS

D   W   A   R   S       D   E   N   K   E   N                   D   W  A    R   S       D   O   E   N

Bureau DWARS is er voor zelfstandige professionals die lef hebben. Die durven in beweging te komen. Die de noodzaak zien van wendbaarheid en weerbaarheid. Die niet alleen de fricties van vandaag oplosen maar er op gericht zijn zich continue en structureel te verhouden tot de wereld om zich heen. Die in staat zijn duurzaam te innoveren.

Bureau DWARS hanteert 2 strategieën:
1. innoveer je zaak door het creëren van nieuwe producten en diensten,
2. innoveeer je zelf door het versterken van je innovatiepotentie.

D W A R S is sterk in waarnemen, signaleren van fricties en het bedenken van inventieve oplossingen. Onder de naam dwarsidee ontwerpt D W A R S nieuwe concepten voor producten en diensten als antwoord op maatschappelijke- en culturele dilemma’s.

Bureau D W A R S maakt deel uit van het FORTH innovation netwerk.

 
Meer weten? Zet de eerste dwarsstap en neem contact op met Yvonne Drissen M 06 10003182 of mail naar E info@bureaudwars.nl  Bezoekadres: De Hanenhof, Costerweg 1, 6702AH, Wageningen

 

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden